omugida.com

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Topluluğu Projesi başarıyla sona ermiştir.

2008-2012

 

ARN

 

Mezun olmak için öğrenci arkadaşlarını sırtından vuran kişiler ile öğrencilerin ne çalıştığını araştırıp onlardan sormamaya çalıştıran hocaların hesabı öbür dünyada sorulacaktır.